ETERNA

aluminium flat bar handle

H 30.5 W mm 22 mm

M-4006-BI

M-4007-BI

M-4009-BI

M-4010-BI

M-4011-BI

M-4012-BI

M-4013-BI

M-4014-BI

M-4015-BI

L 188 mm

L 220 mm

L 284 mm

L 348 mm

L 380 mm

L 412 mm

L 540 mm

L 668 mm

L 796 mm

10

10

10

10

10

10

10

10

10

cc 128 mm

cc 160 mm

cc 224 mm

cc 288 mm

cc 320 mm

cc 352 mm

cc 480 mm

cc 608 mm

cc 736 mm

ARCADIA

aluminium round U-handle

H 35 W mm 14 mm

M-7007-BI M-7009-BI M-7010-BI M-7012-BI M-7013-BI M-7014-BI M-7015-BI

L 174.5 mm L 238.5 mm

L 302.5 mm

L 366.5 mm

L 494.5 mm

L 622.5 mm

L 750.5 mm

10

10

10

10

10

10

10

cc 160 mm cc 224 mm cc 288 mm cc 352 mm cc 480 mm cc 608 mm cc 736 mm

PURA

aluminium square knob

H 26 mm W 19 mm

M-13001-BI

L 19 mm

30

GIRAV SYMM

aluminium flat recessed handle

H 33 mm W 8 mm

M-9503-BI M-9504-BI M-9507-BI M-9509-BI M-9511-BI M-9513-BI

L 45 mm

L 77 mm

L 173 mm

L 237 mm

L 333 mm

L 493 mm

cc 32 mm

cc 64 mm

cc 160 mm cc 224 mm cc 320 mm cc 480 mm

20

20

15

15

15

12

ARTIC-ONE

aluminium square bar handle

H 35 W mm 13 mm

M-2001-BI M-2006-BI M-2007-BI M-2009-BI M-2012-BI M-2013-BI M-2014-BI M-2016-BI

L 40 mm

L 141 mm

L 173 mm

L 237 mm

L 365 mm

L 493 mm

L 621 mm

L 781 mm

knob

cc 128 mm cc 160 mm cc 224 mm  cc 352 mm cc 480 mm cc 608 mm cc 768 mm

30

10

10

10

10

10

10

10

JEWAL

aluminium peak recessed handle

H 31 W mm 12 mm

M-6002-BI

L 32 mm

 

30

 

cc 16 mm

GIRAV A-SYMM

aluminium flat recessed handle

H 33 W mm 8 mm

M-9003-BI M-9004-BI M-9007-BI M-9009-BI M-9011-BI M-9013-BI

L 45 mm

L 77 mm

L 173 mm

L 237 mm

L 333 mm

L 493 mm

20

20

15

15

15

12

cc 32 mm

cc 64 mm

cc 160 mm cc 224 mm cc 320 mm cc 480 mm

FOCUS

aluminium  knob

 

M-10001-BI

D 20 mm

20

 

H 30 mm

LINEA

aluminium square recessed handle

H 32 mm W 11 mm

M-5006-BI M-5007-BI M-5009-BI M-5011-BI

L 139 mm

L 171 mm

L 235 mm

L 331 mm

cc 128 mm cc 160 mm cc 224 mm cc 320 mm

16

16

16

16